• Vụ Ðông Xuân 2020 - 2021 là mùa vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm, nên ngành chức năng và chính quyền các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, linh động điều chỉnh lịch thời vụ, cơ cấu giống phù hợp nhằm giành thắng lợi vụ sản xuất này. Xem tiếp »
  • Yêu cầu quan trọng đối với hoạt động kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2020 là phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh. Xem tiếp »
  • (BĐ) - Sáng 24.11, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật giai đoạn 2016 - 2020. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì; điểm cầu tại Bình Định do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì. Xem tiếp »
  • CHỐNG KHAI THÁC IUU:
    Việc triển khai các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) được tỉnh ta triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là công tác quản lý tàu cá được thực hiện chặt chẽ, tạo chuyển biến tốt trong nhận thức của ngư dân hành nghề giã cào. Xem tiếp »
  • Những năm gần đây, các CLB, đội, nhóm trong thanh niên ngày càng phát triển mạnh, phương thức hoạt động đa dạng và hình thức phong phú, đối tượng được chăm lo đông đảo hơn. Xem tiếp »
Thông tin công cộng